Hellenic Musica Viva

Hellenic Musica Viva

Παρουσιάζοντας και αναλύοντας μια ιδιαίτερη συναυλία για το έτος Ν. ΣΚΑΛΚΩΤΑ 2014 με την ορχήστρα Ηellinic Musica Viva και την Λαϊκή Oρχήστρα του Εργαστηρίου Καλλιτεχνκής Παιδείας.

NIKOS SKALKOTTAS GREEK DANCES 2014-11- 29  Presentation and comments for the concert of Ηellinic Musica Viva Orchestra and the folk orchestra of Art Paideia Lab.