Μαθήματα

Μαθήματα

Μαθήματα πιάνου

Μαθήματα πιάνου προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της σύγχρονης σχολικής ζωής σε συνεργασία με αναγνωρισμένα από το κράτος Ωδεία και Μουσικές Σχολές για την  απόκτηση πιστοποιημένων πτυχίων και διπλωμάτων μουσικής.

Little Piano Class 

Νέο πρόγραμμα πιάνου για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
Το πρόγραμμα Little Piano Class είναι η πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διδασκαλία του πιάνου για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με εκπληκτικά αποτελέσματα.

Junior Singing Class

Μαθήματα Τραγουδιού εξειδικευμένα  για παιδιά  ηλικίας 6-16 ετών.Ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα  που περιλαμβάνει επιλεγμένες εκγυμνάσεις φωνής, τραγούδια από το Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, πιάνο και γνώσεις θεωρίας της μουσικής.   Οι εξαιρετικές επιδόσεις στις εξετάσεις του LONDON COLLEGE OF MUSIC   πιστοποιούν την εκπαιδευτική ποιότητα του προγράμματος