ΑΦΙΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν. ΣΚΑΛΚΩΤΑ