3ο πρόγραμμα Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο