Η μαγεία της κλασικής μουσικής στα παιδιά, με τον Νίκο Σκαλκώτα